Tiết lộ bất ngờ: Hóa ra UAV Nga đã "rụng như sung" ở Syria

Dù không chính thức công bố, tuy nhiên nhiều nguồn thạo tin khẳng định đã có tới 35 UAV Nga rơi ở chiến trường Syria.

 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
 • Tiet lo bat ngo: Hoa ra UAV Nga da
Theo Việt Dũng/ANTĐ