Tiêu chuẩn khắt khe để trở thành đặc công “người nhái” Việt Nam

Đặc công Việt Nam là một trong những lực lượng đặc biệt được đánh giá thiện chiến nhất thế giới, để trở thành một người lính đặc công phải hết sức khổ luyện.

 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-2
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-3
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-4
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-5
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-6
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-7
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-8
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-9
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-10
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-11
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-12
 • Tieu chuan khat khe de tro thanh dac cong “nguoi nhai” Viet Nam-Hinh-13
Thái Hòa