Tiêu diệt 5 mục tiêu chỉ trong 23 phút, Mỹ khẳng định sức mạnh

Google News

Tiêu diệt 5 mục tiêu chiến lược chỉ trong 23 phút, đây là sức mạnh của một siêu cường, là lời cảnh tỉnh cho tất cả các quốc gia cần cân nhắc trước khi gây chiến với Quân đội Mỹ.

 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-2
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-3
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-4
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-5
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-6
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-7
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-8
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-9
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-10
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-11
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-12
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-13
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-14
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-15
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-16
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-17
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-18
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-19
 • Tieu diet 5 muc tieu chi trong 23 phut, My khang dinh suc manh-Hinh-20
Tiến Minh (Theo Sohu)