Tiểu đoàn tên lửa Nội Bài bảo vệ máy bay nguyên thủ thế nào?

Google News

Khi có chuyên cơ, máy bay chở lãnh đạo quốc tế cất/hạ cánh tại sân bay Nội Bài, đơn vị vận hành hệ thống tên lửa phòng không đã triển khai trực chiến với tinh thần chiến đấu rất cao.

Tiểu đoàn tên lửa Nội Bài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ máy bay nguyên thủ.
Theo Kiều Oanh/Vietnamnet.vn