Tình báo Anh đánh giá cao lực lượng phòng không Nga tại Ukraine

Google News

Tình báo Anh đánh giá cao lực lượng phòng không của Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine, đặc biệt ấn tượng với hệ thống phòng không tầm thấp Tor-M1.

 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-2
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-3
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-4
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-5
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-6
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-7
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-8
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-9
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-10
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-11
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-12
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-13
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-14
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-15
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-16
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-17
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-18
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-19
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-20
 • Tinh bao Anh danh gia cao luc luong phong khong Nga tai Ukraine-Hinh-21
Tiến Minh (theo Svpressa)