Tình hình Kazakhstan bất ổn, tên lửa siêu thanh của Nga bị đe dọa

Tình hình ở Kazakhstan hiện rất bất ổn và lực lượng tên lửa siêu thanh của Nga nằm giáp Kazakhstan có thể bị đe dọa.

 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-2
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-3
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-4
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-5
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-6
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-7
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-8
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-9
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-10
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-11
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-12
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-13
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-14
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-15
 • Tinh hinh Kazakhstan bat on, ten lua sieu thanh cua Nga bi de doa-Hinh-16
Tiến Minh