Tổ hợp tác chiến điện tử của phe ly khai hạ UAV Ukraine

Tổ hợp tác chiến điện tử Triton M1 của dân quân Donetsk đã ép hạ cánh UAV của Ukraine; Nga tập kết hàng trăm xe tăng tại khu vực biên giới phía Tây.

 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-2
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-3
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-4
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-5
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-6
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-7
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-8
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-9
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-10
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-11
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-12
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-13
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-14
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-15
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-16
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-17
 • To hop tac chien dien tu cua phe ly khai ha UAV Ukraine-Hinh-18
Tiến Minh