Tổng thống Ukraine thừa nhận: Tình hình Donbass đảo ngược trong 24 giờ

Tổng thống Ukraine Zelensky buộc phải thừa nhận rằng, tình hình ở Donbass đã đảo ngược trong vòng 24 giờ qua và không có gì bất ngờ khi Kiev mất quyền kiểm soát khu vực Donbass.

 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-2
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-3
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-4
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-5
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-6
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-7
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-8
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-9
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-10
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-11
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-12
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-13
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-14
 • Tong thong Ukraine thua nhan: Tinh hinh Donbass dao nguoc trong 24 gio-Hinh-15
Tiến Minh