Trận đánh “tự sát” của T-72 Iraq khi đối đầu với M1A1 Mỹ

Trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, một trong những chiến thắng ấn tượng nhất của quân đội Mỹ là việc tiêu diệt 35 xe tăng Iraq trong vòng 90 giây.

 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-2
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-3
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-4
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-5
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-6
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-7
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-8
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-9
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-10
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-11
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-12
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-13
 • Tran danh “tu sat” cua T-72 Iraq khi doi dau voi M1A1 My-Hinh-14
Thái Hòa