Trang bị, vũ khí nhái Liên Xô "rẻ mà chất" của lính biệt kích Iran

Anh Tú -

(Kiến Thức) - Các trang bị của Lữ đoàn biệt kích 35 NEZAJA hầu hết do Iran tự sản xuất, tuy nhiên chúng đều là sản phẩm sao chép công nghệ đa phần từ Liên Xô, điển hình như:  trung liên PKM, đại liên 12,7mm DShK, súng chống tăng RPG-7...

 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo
 • Trang bi, vu khi nhai Lien Xo