Triều Tiên âm thầm mở rộng sân bay, sắp có máy bay mới?

Google News

Theo Military Watch, việc mở rộng sân bay chiến lược của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh nước này đang nỗ lực hiện đại hoá quân đội, đặc biệt là lực lượng không quân.

 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-2
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-3
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-4
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-5
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-6
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-7
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-8
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-9
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-10
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-11
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-12
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-13
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-14
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-15
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-16
 • Trieu Tien am tham mo rong san bay, sap co may bay moi?-Hinh-17
Lê Quang (theo Military Watch)