Trong 24 ngày, Nga đã phát động 281 cuộc tấn công vào Soledar

Để giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Soledar nằm ở đông bắc thành phố Bakhmut, trong 24 ngày, quân Nga đã phát động 281 cuộc tấn công vào thị trấn này.

 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-2
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-3
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-4
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-5
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-6
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-7
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-8
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-9
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-10
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-11
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-12
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-13
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-14
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-15
 • Trong 24 ngay, Nga da phat dong 281 cuoc tan cong vao Soledar-Hinh-16
Tiến Minh