Trung Đông hoang tàn trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất

Trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất; lực lượng liên quân với lực lượng quân sự vượt trội, đã áp đảo hoàn toàn Quân đội Iraq của Saddam Hussein.

 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-2
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-3
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-4
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-5
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-6
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-7
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-8
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-9
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-10
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-11
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-12
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-13
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-14
 • Trung Dong hoang tan trong Chien tranh vung Vinh lan thu nhat-Hinh-15
Tiến Minh