Trung liên Degtyarev: Súng máy hộp đạn đĩa huyền thoại Hồng quân Liên Xô

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Năm 1927, mẫu súng máy của Degtyarev trở thành một trong những loại vũ khí nhỏ đầu tiên được phát triển tại Liên Xô và sau này trở thành mẫu súng máy của lịch sử với hộp tiếp đạn dạng đĩa cực độc.

 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-2
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-3
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-4
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-5
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-6
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-7
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-8
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-9
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-10
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-11
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-12
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-13
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-14
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-15
 • Trung lien Degtyarev: Sung may hop dan dia huyen thoai Hong quan Lien Xo-Hinh-16