Trung Quốc bất ngờ hạ thuỷ cùng lúc 3 tàu chiến trong một ngày!

Mới đây, Trung Quốc đã hạ thuỷ cùng lúc 3 tàu chiến do mình sản xuất, trong đó bao gồm 2 chiếc để xuất khẩu sang quốc gia khác.

 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-2
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-3
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-4
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-5
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-6
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-7
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-8
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-9
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-10
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-11
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-12
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-13
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-14
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-15
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-16
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-17
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-18
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-19
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-20
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-21
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-22
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-23
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-24
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-25
 • Trung Quoc bat ngo ha thuy cung luc 3 tau chien trong mot ngay!-Hinh-26
Minh Hoàng