Trung Quốc chê Đài Loan mua ngư lôi MK-48 của Mỹ chỉ để... "làm cảnh"

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Mỹ vừa thông qua gói bán ngư lôi MK-48 Mod6 cho Đài Loan; nhưng hiện tại, Đài Loan chưa có loại tàu ngầm nào có thể phóng được loại ngư lôi tối tân này; việc này làm giới quân sự Trung Quốc đại lục chế nhạo: Có yên cương đẹp, nhưng không có ngựa tốt.

 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...
 • Trung Quoc che Dai Loan mua ngu loi MK-48 cua My chi de...