Trung Quốc đi từ "học việc" đến "chuyên gia" đóng tàu sân bay thế nào?

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Tàu sân bay thứ hai, Type 001A của Trung Quốc vừa thử nghiệm trên biển lần cuối cùng; như vậy có thể khẳng định Trung Quốc đã vượt qua thời gian "học việc" và bắt đầu tiến tới "làm chủ" công nghệ. 

 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu
 • Trung Quoc di tu