Trung Quốc kéo tàu sân bay đi qua eo biển Đài Loan với ý đồ gì?

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Trung Quốc bất ngờ cho nhóm tàu sân bay Type-001A di chuyển qua eo biển Đài Loan, ngay lập tức nhóm chiến hạm của Mỹ, Nhật bám đuôi và theo dõi.

 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-2
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-3
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-4
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-5
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-6
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-7
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-8
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-9
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-10
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-11
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-12
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-13
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-14
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-15
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-16
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-17
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-18
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-19
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-20
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-21
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-22
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-23
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-24
 • Trung Quoc keo tau san bay di qua eo bien Dai Loan voi y do gi?-Hinh-25