Trung Quốc 'khinh thường' tàu sân bay Anh đang tiến vào Biển Đông

Trung Quốc đã cảnh báo Anh về việc triển khai tàu sân bay đến Biển Đông, sẽ bị xem là "hành động thù địch" và đưa ra những đánh giá khinh thường tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-2
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-3
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-4
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-5
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-6
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-7
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-8
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-9
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-10
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-11
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-12
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-13
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-14
 • Trung Quoc 'khinh thuong' tau san bay Anh dang tien vao Bien Dong-Hinh-15
Tiến Minh