Trung Quốc nâng cấp JF-17 lên phiên bản 3, có đáng là mối lo cho Nhật – Hàn?

So với phiên bản cũ, phiên bản JF-17 Block 3 số hiệu 3000 của Trung Quốc vừa mới được bay thử nghiệm hồi cuối tuần vừa rồi có vài thay đổi nhỏ, nhưng vẫn sử dụng động cơ kiểu cũ.

  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-2
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-3
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-4
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-5
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-6
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-7
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-8
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-9
  • Trung Quoc nang cap JF-17 len phien ban 3, co dang la moi lo cho Nhat – Han?-Hinh-10
Khắc Đôn