Trung Quốc sao chép thành công xe quân sự DT-30 Nga: Moscow sốc nặng?

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Trình độ “sao chép” công nghiệp quốc phòng Trung Quốc dường như đã đạt tới mức thượng thừa, mới đây dòng xe vận tải quân sự DT-30 cực kỳ đặc biệt của Nga đã trở thành “nạn nhân”. 

  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-2
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-3
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-4
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-5
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-6
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-7
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-8
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-9
  • Trung Quoc sao chep thanh cong xe quan su DT-30 Nga: Moscow soc nang?-Hinh-10