Trung Quốc: Tàu sân bay Liêu Ninh đã sẵn sàng tham chiến

Quốc Minh -

(Kiến Thức) -Truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố tàu sân bay Liêu Ninh đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-2
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-3
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-4
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-5
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-6
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-7
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-8
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-9
  • Trung Quoc: Tau san bay Lieu Ninh da san sang tham chien-Hinh-10