Trung Quốc tìm cách nâng cấp J-20 để đối đầu Rafale của Ấn Độ

Truyền thông Ấn Độ cho biết, Trung Quốc đang tìm cách nâng cấp loại chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất là J-20, để chiếm ưu thế trên không hoàn toàn trước Rafale của Ấn Độ.

 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-2
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-3
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-4
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-5
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-6
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-7
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-8
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-9
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-10
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-11
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-12
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-13
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-14
 • Trung Quoc tim cach nang cap J-20 de doi dau Rafale cua An Do-Hinh-15
Tiến Minh