Trung Quốc từng “gánh” cả châu Á trong Chiến tranh Thế giới ra sao?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Nếu không có nhiều chục triệu người Trung Quốc ngã xuống trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 ngăn bước tiến của phát xít Nhật, cuộc chiến tranh này đã có thể có một kết cục cực kỳ khác.

 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-2
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-3
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-4
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-5
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-6
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-7
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-8
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-9
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-10
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-11
 • Trung Quoc tung “ganh” ca chau A trong Chien tranh The gioi ra sao?-Hinh-12