Tu-22: Máy bay ném bom chiến lược cực dị, khác hoàn toàn Tu-22M

Google News

Tu-22 là máy bay ném bom phản lực đầu tiên trên thế giới có khả năng bay ở tốc độ siêu âm được Liên Xô giới thiệu từ năm 1962.

 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-2
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-3
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-4
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-5
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-6
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-7
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-8
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-9
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-10
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-11
 • Tu-22: May bay nem bom chien luoc cuc di, khac hoan toan Tu-22M-Hinh-12
Trần Trân