Từ bỏ MiG-29 Liên Xô, Ba Lan đặt mua 48 tiêm kích Hàn Quốc

Google News

Việc loại bỏ MiG-29 ra khỏi biên chế được cho là một trong những nỗ lực đầu tiên của Ba Lan để tiêu chuẩn hóa hệ thống vũ khí theo chuẩn NATO.

 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-2
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-3
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-4
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-5
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-6
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-7
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-8
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-9
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-10
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-11
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-12
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-13
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-14
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-15
 • Tu bo MiG-29 Lien Xo, Ba Lan dat mua 48 tiem kich Han Quoc-Hinh-16
Trần Trân