Từng "rụng như sung" ở Việt Nam, tại sao Mỹ vẫn tin dùng B-52?

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ từng rụng như sung khi tham chiến tại Việt Nam, nhưng tới nay vẫn được tiếp tục sử dụng, thậm chí còn được sử dụng thường xuyên hơn các loại B-1 và B-2.

 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
 • Tung
Trần Trân