Tường tận sức mạnh tàu ngầm Liên Xô Hải quân Việt Nam từng "làm chủ"

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Đúng hơn là Việt Nam đã cử đoàn thủy thủ lên đường sang huấn luyện làm chủ tàu ngầm ở nước bạn Liên Xô ngay cả trước khi việc mua bán diễn ra.

 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung
 • Tuong tan suc manh tau ngam Lien Xo Hai quan Viet Nam tung