Type 56 của Thái Lan là khẩu súng “độ” xịn nhất Đông Nam Á?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Từ khẩu súng trường tấn công Type 56 của Trung Quốc, quân đội Thái Lan đã "độ" lại và cho ra đời một khẩu súng trường tấn công kiểu Bullpup có sức mạnh khá ấn tượng.

  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-2
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-3
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-4
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-5
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-6
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-7
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-8
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-9
  • Type 56 cua Thai Lan la khau sung “do” xin nhat Dong Nam A?-Hinh-10