UAE muốn mua Rafale từ Pháp, Mỹ sợ tiêm kích F-35 bị "thất sủng"

Hợp đồng mua các chiến đấu cơ F-35 tối tân của Mỹ đã bị đình chỉ từ phía Các tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE) bất chấp các nỗ lực của Washington.

 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
 • UAE muon mua Rafale tu Phap, My so tiem kich F-35 bi
Minh Hoàng