UAE phải lựa chọn: 5G từ Huawei của Trung Quốc hoặc F-35 của Mỹ

Mỹ nói rằng thiết bị 5G của Trung Quốc là nguy hiểm và UAE nên làm theo Anh, loại bỏ thiết bị 5G của Huawei, để chọn mua chiến đấu cơ F-35 và máy bay không người lái MQ-9B.

 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-2
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-3
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-4
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-5
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-6
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-7
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-8
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-9
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-10
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-11
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-12
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-13
 • UAE phai lua chon: 5G tu Huawei cua Trung Quoc hoac F-35 cua My-Hinh-14
Tiến Minh