UAV Lancet tập kích pháo tự hành 'mạnh nhất thế giới' PzH 2000

Google News

Nga vừa công bố video UAV tự sát Lancet tập kích pháo tự hành PzH 2000 (được Đức cấp cho Ukraine) tại mặt trận Kharkov, đây được coi là pháo tự hành mạnh nhất thế giới.

 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-2
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-3
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-4
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-5
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-6
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-7
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-8
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-9
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-10
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-11
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-12
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-13
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-14
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-15
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-16
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-17
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-18
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-19
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-20
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-21
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-22
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-23
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-24
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-25
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-26
 • UAV Lancet tap kich phao tu hanh 'manh nhat the gioi' PzH 2000-Hinh-27
Theo Việt Hùng/ANTĐ