UAV Orion Nga bắn hạ máy bay không xác định tại Syria

UAV Orion Nga theo thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái chưa xác định trên chiến trường Syria.

 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-2
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-3
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-4
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-5
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-6
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-7
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-8
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-9
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-10
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-11
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-12
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-13
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-14
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-15
 • UAV Orion Nga ban ha may bay khong xac dinh tai Syria-Hinh-16
Theo Việt Dũng/ANTĐ