Ukraine “bất lực” trước chiến thuật “Tiền hỏa lực, hậu xung kích” của Nga

Google News

Kênh TG Ukraine cho biết: Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine không thể tìm ra biện pháp đối phó với chiến thuật tấn công đơn giản của Nga “Tiền hỏa lực, hậu xung kích” của Quân đội Nga.

 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-2
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-3
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-4
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-5
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-6
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-7
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-8
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-9
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-10
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-11
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-12
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-13
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-14
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-15
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-16
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-17
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-18
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-19
 • Ukraine “bat luc” truoc chien thuat “Tien hoa luc, hau xung kich” cua Nga-Hinh-20
Tiến Minh (Theo Topwar, Forbes)