Ukraine cho nổ đập ở Bakhmut, tuyến tiếp tế gần như không còn

Google News

Ukraine cho nổ một con đập ở Bakhmut để làm chậm bước tiến của quân Nga; tinh thần của Quân đội Ukraine tại Bakhmut xuống thấp; hiện Ukraine chỉ có một con đường đất lầy lội, có thể tiếp tế cho Bakhmut.

 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-2
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-3
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-4
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-5
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-6
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-7
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-8
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-9
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-10
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-11
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-12
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-13
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-14
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-15
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-16
 • Ukraine cho no dap o Bakhmut, tuyen tiep te gan nhu khong con-Hinh-17
Tiến Minh