Ukraine chưa nhận xe tăng phương Tây, CNN đã dội gáo nước lạnh

Mới đây, Đức và Mỹ quyết định cung cấp xe tăng hiện đại cho Ukraine, điều này thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế; nhưng niềm khi lãnh đạo Ukraine còn đang “hăng say”, thì hãng tin Mỹ CNN đã dội gáo nước lạnh.

 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-2
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-3
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-4
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-5
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-6
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-7
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-8
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-9
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-10
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-11
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-12
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-13
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-14
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-15
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-16
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-17
 • Ukraine chua nhan xe tang phuong Tay, CNN da doi gao nuoc lanh-Hinh-18
Tiến Minh