Ukraine có “từ chối” nhận 5 máy bay Étendard mà Argentina tặng?

Google News

Argentina dự định hỗ trợ Ukraine 5 chiếc máy bay chiến đấu Super Étendard, thuộc loại đồ cổ do Pháp sản xuất từ thập niên 1970; vậy Ukraine có từ chối, trong khi họ đang rất cần máy bay chiến đấu?

 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-2
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-3
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-4
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-5
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-6
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-7
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-8
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-9
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-10
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-11
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-12
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-13
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-14
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-15
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-16
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-17
 • Ukraine co “tu choi” nhan 5 may bay Etendard ma Argentina tang?-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Topwar)