Ukraine còn lại gì sau bao năm rời xa Liên Xô [P1]

Từng là lực lượng lớn thứ 4 thế giới, giờ đây không quân Ukraine đang phải chật vật để hiện đại hóa thay thế những vũ khí từ thời Liên Xô.

 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-2
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-3
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-4
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-5
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-6
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-7
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-8
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-9
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-10
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-11
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-12
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-13
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-14
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-15
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-16
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-17
 • Ukraine con lai gi sau bao nam roi xa Lien Xo [P1]-Hinh-18
Thái Hòa