Ukraine đánh mạnh vào Bakhmut, lính Wagner và Chechnya lỳ lợm bám trụ

Google News

Trước sự tấn công dữ dội của Quân đội Ukraine tại Bakhmut, khiến lực lượng Nga tại gặp khó khăn; trong tình hình đó, lính đánh thuê Wagner và vệ binhh Chechnya quay trở lại, giúp san bằng khoảng cách bất lợi về lực lượng.

 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-2
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-3
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-4
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-5
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-6
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-7
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-8
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-9
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-10
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-11
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-12
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-13
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-14
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-15
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-16
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-17
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-18
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-19
 • Ukraine danh manh vao Bakhmut, linh Wagner va Chechnya ly lom bam tru-Hinh-20
Tiến Minh (theo Sohu)