Ukraine "độ" pháo chống tăng từ thời Liên Xô thành pháo tự hành

Khẩu pháo chống tăng MT-12 có tuổi đời trên 60 năm đã được Ukraine đặt lên khung gầm xe thiết giáp, biến nó thành một khẩu pháo tự hành.

 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
 • Ukraine
Trần Trân