Ukraine đổ thêm quân vào chảo lửa Bakhmut, Nga phản ứng ra sao?

Google News

Bakhmut bắt đầu trận chiến hủy diệt, quân đội Nga sẽ giành chiến thắng lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, số lượng thương vong sẽ lập kỷ lục mới.

 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-2
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-3
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-4
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-5
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-6
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-7
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-8
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-9
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-10
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-11
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-12
 • Ukraine do them quan vao chao lua Bakhmut, Nga phan ung ra sao?-Hinh-13
Lê Quang