Ukraine, Mỹ tranh cãi về đào tạo phi công lái máy bay F-16

Google News

Giữa lúc cuộc xung đột đang diễn ra cam go ác liệt, thì tranh cãi giữa Ukraine và Mỹ về việc đào tạo phi công, khiến ngày về Ukraine của máy bay F-16 còn xa vời.

 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-2
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-3
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-4
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-5
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-6
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-7
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-8
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-9
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-10
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-11
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-12
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-13
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-14
 • Ukraine, My tranh cai ve dao tao phi cong lai may bay F-16-Hinh-15
Tiến Minh (Theo Topwar, Politico.eu)