Ukraine sắp nhận xe tăng Leopard-2 viện trợ, sẵn sàng đối dầu T-90?

Trận đánh xe tăng đỉnh cao sắp bắt đầu, khi Quân đội Ukraine nhận được xe tăng Leopard-2 của Đức, đối đầu với xe tăng T-80, T-90 của Quân đội Nga.

 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-2
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-3
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-4
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-5
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-6
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-7
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-8
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-9
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-10
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-11
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-12
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-13
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-14
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-15
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-16
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-17
 • Ukraine sap nhan xe tang Leopard-2 vien tro, san sang doi dau T-90?-Hinh-18
Tiến Minh