Ukraine tuyên bố vượt sông thắng lợi, Nga tiếp tục phản công

Google News

Ukraine tuyên bố thắng lợi trong trận vượt sông Dnepr tại Kherson, tiêu diệt 3.500 quân Nga; tuy nhiên Nga cho rằng họ đã đánh thiệt hại nặng quân Ukraine đổ bộ.

 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-2
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-3
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-4
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-5
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-6
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-7
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-8
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-9
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-10
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-11
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-12
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-13
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-14
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-15
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-16
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-17
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-18
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-19
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-20
 • Ukraine tuyen bo vuot song thang loi, Nga tiep tuc phan cong-Hinh-21
Tiến Minh (theo CNN, Reuters, Topwar)