Ưu, nhược điểm tàu sân bay Type 001A Trung Quốc

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Những ưu, nhược điểm trên tàu sân bay Type 001A đầu tiên do Trung Quốc tự đóng mới vừa mới được hạ thủy hồi tuần trước.

  • Uu, nhuoc diem tau san bay Type 001A Trung Quoc
  • Uu, nhuoc diem tau san bay Type 001A Trung Quoc-Hinh-2
  • Uu, nhuoc diem tau san bay Type 001A Trung Quoc-Hinh-3
  • Uu, nhuoc diem tau san bay Type 001A Trung Quoc-Hinh-4
  • Uu, nhuoc diem tau san bay Type 001A Trung Quoc-Hinh-5
  • Uu, nhuoc diem tau san bay Type 001A Trung Quoc-Hinh-6
  • Uu, nhuoc diem tau san bay Type 001A Trung Quoc-Hinh-7
  • Uu, nhuoc diem tau san bay Type 001A Trung Quoc-Hinh-8