Uy lực “sát thủ diệt hạm” BrahMos Ấn Độ bàn giao cho Philippines

Google News

Philippines nhận loạt tên lửa "sát thủ diệt hạm" BrahMos đầu tiên do Ấn Độ cung cấp, trong bối cảnh Manila muốn tăng cường năng lực quân sự trên biển.

 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-2
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-3
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-4
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-5
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-6
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-7
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-8
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-9
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-10
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-11
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-12
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-13
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-14
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-15
 • Uy luc “sat thu diet ham” BrahMos An Do ban giao cho Philippines-Hinh-16
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô