Uy lực súng máy “lưỡi cưa quét bộ binh” MG5 Đức cấp cho Ukraine

Google News

Vào ngày 28/3, lực lượng đặc biệt của Quân đội Ukraine đăng hình ảnh cho thấy họ đã biên chế một số lượng nhất định súng máy MG5 do Đức sản xuất.

 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-2
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-3
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-4
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-5
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-6
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-7
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-8
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-9
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-10
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-11
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-12
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-13
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-14
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-15
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-16
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-17
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-18
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-19
 • Uy luc sung may “luoi cua quet bo binh” MG5 Duc cap cho Ukraine-Hinh-20
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô