Uy lực tiêm kích hạm là nền tảng sức mạnh của tàu sân bay Mỹ?

Google News

Đóng vai trò chủ đạo làm nên sức mạnh của các hàng không mẫu hạm Mỹ chính là mẫu tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet.

 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-2
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-3
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-4
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-5
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-6
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-7
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-8
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-9
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-10
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-11
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-12
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-13
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-14
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-15
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-16
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-17
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-18
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-19
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-20
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-21
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-22
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-23
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-24
 • Uy luc tiem kich ham la nen tang suc manh cua tau san bay My?-Hinh-25
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô