Uy lực tổ hợp SM-3 Mỹ đánh chặn tên lửa Iran phóng vào Israel

Google News

Tên lửa đạn đạo Iran bị tên lửa phòng không Israel và Mỹ đánh chặn ngay bên ngoài khí quyển. Được biết hiện diện tại khu vực chỉ có chiến hạm Mỹ trang bị tên lửa SM-3 và Arrow-3 có khả năng đánh chặn tầm cao này.

 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-2
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-3
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-4
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-5
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-6
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-7
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-8
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-9
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-10
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-11
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-12
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-13
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-14
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-15
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-16
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-17
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-18
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-19
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-20
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-21
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-22
 • Uy luc to hop SM-3 My danh chan ten lua Iran phong vao Israel-Hinh-23
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô