Vệ binh Chechnya bao vây Mariupol, quyết “xóa xổ” Tiểu đoàn Azov

Những tuyên bố hống hách và đầy thách thức của Tiểu đoàn Azov càng khiến những chiến binh Chechnya tràn đầy quyết tâm để đánh tan đạo quân này.

 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-2
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-3
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-4
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-5
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-6
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-7
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-8
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-9
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-10
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-11
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-12
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-13
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-14
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-15
 • Ve binh Chechnya bao vay Mariupol, quyet “xoa xo” Tieu doan Azov-Hinh-16
Thái Hòa